• Misja

    • Działamy po to, aby:

     Nasi uczniowie:

     1.     Byli przygotowani do:

     • Nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
     • Kreowania otaczającego świata,
     • Przezwyciężania barier emocjonalnych,
     • Zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
     • Bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
     • Wykazywali się zaradnością.

                  2.     Umieli:

     • Radzić sobie w trudnych sytuacjach,
     • Stosować wiedzę w praktyce,
     • Odróżniać dobro od zła.

     3.     Realizowali:

     • Swoje marzenia, plany,
     • Zasady i wartości
     • Swoje  możliwości

      

     Rodzice:

     • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
     • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
     • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

     Nauczyciele:

     1.         Nauczyli uczenia się.

     2.         Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

     3.         Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

     4.         Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

     5.         Nauczyli ogólnej kultury.

     6.         Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

     7.         Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

     8.         Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

     9.         Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych