• Plan pracy świetlicy szkolnej

    •  

     ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W MALINIU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     1. Ogólne założenia

     Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

     2. Cele i zadania świetlicy szkolnej

     Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

     3. Do zadań świetlicy należeć będą:

     • Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy
     • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
     • Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
     • Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
     • Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
     • Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
     • Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
     • Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
     • Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod
     • i form zajęć.
     • Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
     • i zdrowej rywalizacji. 

     4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:

     1. Wspólne odrabianie zadań domowych.
     2. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.
     3. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.
     4. Mapy myśli, burze mózgów.
     5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne.
     6. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu).
     7. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy.
     8. Trening umysłu i pamięci.
     9. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

         Tematyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej:

     MIESIĄC

      

     Krąg Tematyczny

      

     Tematy i Zadania

     W

     R

     Z

     E

     S

     I

     E

     Ń/

     P

     A

     Ź

     D

     Z

     I

     E

     R

     N

     I

     K

     Witaj szkoło! Wspomnienia
     z wakacji.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
     • Poznajemy nową szkołę – wprowadzenie nowych uczniów w zasady funkcjonowania szkoły.
     • Opowieści dziwnej treści, czyli co robiliśmy w wakacje – rozmowa grupowa.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Bezpieczni w szkole.

      

     • Zapoznanie z zasadami i regulaminem obowiązującymi na świetlicy.
     • Po co nam zasady w szkole i na świetlicy – burza mózgów, mapa myśli.
     • Dobry i zły kolega – rozmowa o współpracy w świetlicy.
     • Niebezpieczne sytuacje w szkole – przykłady i sposoby radzenia sobie z nimi.
     • Szanujmy język – słowa ze słowa.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych.

      

     Bezpieczni w szkole i poza szkołą. Bezpieczni na drodze.

     • ,,Jestem widoczny na drodze’’ - przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego.
     • Pobudzenie wyobraźni poprzez wymyślanie innowacyjnych pojazdów.
     • Wypadki na drodze. Jak ich uniknąć? – zajęcia sytuacyjne.
     • Quiz drogowy.
     • Potrafię i pomagam. Numery alarmowe – prace plastyczne.
     • Wyrażamy emocje obrazkami.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych.

      

      

     Żegnamy lato. Witamy jesień.

      

     • Koniec lata. Czas na jesień – spacer i rozmowa tematyczna.
     • Jesienne zagadki i quiz tematyczny.
     • Jesienne dekoracje – prace plastyczne.
     • Jesienne listki.
     • Fotografie jesienne – zajęcia na świeżym powietrzu.
     • Czytamy o jesieni – wiersze i cytaty (zajęcia czytelnicze).
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych.

     Czytajmy!

      

     • Wiersze o jesieni (kontynuacja; prace plastyczne do wierszy).
     • Słowa ze słowa czyli jak można bawić się językiem.
     • Łamańce językowe.
     • Czytamy przysłowia (zajęcia językowe – znaczenie przysłów, szukanie przysłów).
     • Czytamy fragmenty ulubionych książek.
     • Dawno, dawno temu.. czyli piszemy bajki.
     • Dzień chłopaka – wzmianka o tradycji.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Trening umysłu. Odrabianie zadań domowych.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P

     A

     Ź

     D

     Z

     I

     E

     R

     N

     I

     K

      

      

     Z muzyką przez życie - muzyka wokół nas.

      

     • Muzyka – skojarzenia, mapa myśli.
     • Muzyka łagodzi obyczaje – znaczenie przysłowia.
     • Rodzaje i gatunki muzyki  - konkurs, quiz.
     • Zwierzaki mniejsze i  większe – krzyżówka .
     • Prawa zwierząt – nasze pomysły.
     • Znamy różne zwierzaki – konkurs.
     • Ciekawostki o zwierzętach – rozmowa.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Dzień Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela.

      

     • Edukacja – praca w grupach, mapa myśli i skojarzenia.
     • Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy o szkole.
     • Kto to jest nauczyciel? – filmik i rozmowa tematyczna.
     • Kto pracuje w szkole? – zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     • Jaki powinien być nauczyciel – mój ulubiony nauczyciel.
     • Gazetka z okazji dnia nauczyciela.
     • Listy do nauczycieli .
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Wielcy ludzie – Jan Paweł II.

     Internet i komputer  – dobro czy zło.

      

     • Kim jest Jan Paweł II – zajęcia multimedialne, praca z  filmem.
     • Praca z filmem – film na temat życia Jana Pawła II i układanka chronologiczna na podstawie filmu.
     • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
     • Po co nam komputer i Internet? – rozmowa tematyczna.
     • Bezpieczny Internet – ulotka.
     • Projektujemy strony Internetowe.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Nie boimy się przyszłości. Pamiętamy o przeszłości.

      

     • Jak się relaksować?
     • Halloween – tradycja i kultura z innego kraju.
     • Wiersze, wierszyki, bajki i  historie związane z Halloween.
     • Przebranie na Halloween – praca plastyczna.
     • Symbolika Święta Wszystkich Świętych – omówienie tematyki święta, kultywowanie tradycji.
     • Sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – dyskusja.
     • Zasady zachowania w miejscach pamięci – tworzenie zasad, praca w grupach.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

      

     L

     I

     S

     T

     O

     P

     A

     D

      

      

     Wyobraźni czas!!

      

     • Jaka to bajka? Jaka to postać?– gry i zabawy z okazji dnia postaci z bajek.
     • Czytanie ulubionych fragmentów i cytatów z bajek.
     • Najlepszy wynalazek świata? Co wynaleźli Polacy Rozmowa i mini  quiz.
     • Światowe rekordy Guinnessa – wprowadzenie i zajęcia multimedialne.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

      

     Dumni ze swojego pochodzenia. Wielcy Polacy.

      

     • Ojczyzna. Wprowadzenie do tematyki święta Niepodległości – dyskusja grupowa.
     • Omówienie  podstawowych pojęć związanych z ojczyzną – (ojczyzna, godło, flaga, tożsamość narodowa itp.), praca w grupach, mapa myśli/burza mózgów.
     • Poznajemy pieśni patriotyczne – zajęcia muzyczne.
     • Gazetka i dekoracje z okazji Dnia Niepodległości.
     • Wielcy Polacy – kogo znamy? Rozmowa.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Życzliwość nie  boli. Życzliwi i tolerancyjni zawsze i wszędzie.

      

     • Życzliwość i tolerancja– wyjaśnienie pojęcia i  skojarzenia (mapa myśli).
     • Przypomnienie zasad dobrego zachowania. Kodeks Życzliwego Człowieka – praca w parach.
     • Order życzliwości – wybory najbardziej życzliwego człowieka w grupie (ćwiczenie autoprezentacji).
     • Nasze mocne strony – zajęcia integracyjne jako forma wstępu do tematyki tolerancji.
     • Tolerancyjny i życzliwy człowiek – praca plastyczna z gazet (wyklejanka).
     • Scenki rodzajowe dotyczące tolerancyjnych i nietolerancyjnych zachowań.
     • Wszyscy inni, każdy równy – kartka dla nowego przyjaciela.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Totalna magia, czyli andrzejkowy zawrót głowy.

      

     • Pluszaki z dzieciństwa – rozmowa.
     • Co zrobić z pluszakami po latach? – burza  mózgów.
     • Bajki o misiach – mini konkurs.
     • Gry, zabawy i wróżby Andrzejkowe” – wspólne wyszukiwanie mniej lub bardziej znanych zwyczajów, zajęcia multimedialne.
     • Jesteśmy magikami – zajęcia integracyjne.
     • Co nasz czeka w przyszłości? – praca plastyczna lub pisana.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     L

     I

     S

     T

     O

     P

     A

     D/

     G

     R

     U

     D

     Z

     I

     E

     Ń

      

      

      

      

      

      

      

      

     Chodzące anioły – wolontariusze i inne grudniowe tradycje.

      

     • Co wiemy o górnictwie, kopalni i górnikach – burza mózgów i rozmowa kierowana na podstawie tekstów.
     • Niebezpieczne zawody – krzyżówka.
     • Mikołajkowe tradycje – wprowadzenie.
     • Wolontariat – wyjaśnienie i przykłady z życia.
     • Wady i zalety wolontariatu - dlaczego warto pomagać?
     • Aniołki z papieru – origami, zajęcia manualne i plastyczne.
     • Tradycje  mikołajkowe w Polsce.
     • Zimowo-mikołajkowe dekoracje – zajęcia plastyczne i muzyczne.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Grudniowo-zimowych tradycji ciąg dalszy.

      

     • Prawa człowieka – wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia.
     • Układanie praw z rozsypanki wyrazowej.
     • Plakat – prawa człowieka (z wykorzystaniem wykreślanki).
     • Za co lubimy zimę? Bezpieczeństwo zimą. Na co trzeba zwracać uwagę – burza mózgów.
     • Sporty zimowe – krzyżówka.
     • Pani Zima – praca plastyczna, konkurs.
     • Gazetka zimowo-świąteczna.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

      

      

     Jest taki dzień… Święta.

      

      

      

     • Dekoracje, ozdoby i plakaty tematyczne.
     • Kraje wiecznej zimy – ciekawostki.
     • Tradycje i obyczaje świąteczne – burza mózgów.
     • Wiersze i opowiadania świąteczne – zajęcia czytelnicze.
     • List do Świętego Mikołaja.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Co raz bliżej święta.

     • Świąteczno-zimowe gry, zagadki i quizy.
     • Piosenki i kolędy z okazji świąt – zajęcia muzyczne.
     • Bajki świąteczne – zajęcia multimedialne.
     • Ćwiczymy celność i sprawność – „śnieżkami do celu”.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Przerwa świąteczna

     S

     T

     Y

     C

     Z

     E

     Ń/

     L

     U

     T

     Y

      

     Nowy rok – nowy ja, czyli postanowienia noworoczne.

     • Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci.
     • Z czego jesteśmy dumni, co udało nam się zrealizować.
     • Postanowienia noworoczne – praca indywidualna i w grupach.
     • Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia czytelnicze.
     • Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza.
     • Nowy  Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki.
     • Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące miesięcy w roku.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Bezpieczna zima.

      

     • Przypomnienie zasad właściwego zachowania zimą.
     • Kalambury o sportach zimowych.
     • Praca z tekstem – analiza przysłów zimowych.
     • Jak spędzać czas wolny zimą – dopisz pomysł do litery alfabetu.
     • Jak dbać o  siebie zimą – złote rady, quiz.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu.

      

     • Tydzień podchwytliwych pytań.
     • Zagadki i łamigłówki autorstwa uczniów.
     • Pozytywne myślenie – burza mózgów.
     • Motywujemy innych – zajęcia integracyjne.
     • Złote zasady pozytywnego nastawienia – przepis na sukces.
     • Reklama kluczem do bogactwa – dzień handlowca.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Bezpieczna zima.

      

     • Przypomnienie zasad właściwego zachowania zimą.
     • Kalambury o sportach zimowych.
     • Praca z tekstem – analiza przysłów zimowych.
     • Jak spędzać czas wolny zimą – dopisz pomysł do litery alfabetu.
     • Jak dbać o  siebie zimą – złote rady, quiz.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.

     Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Baśnie, bajki. Czego uczą bajki? 

     • Ulubione baśnie i bajki – rozmowa.
     • Konkurs Puchatkowy z okazji Dnia Kubusia  Puchatka.
     • Złote myśli z bajek – plakaty.
     • Tworzymy własne bajki.
     • Bajkowe krzyżówki i kalambury – zabawy słowne.
     • Zima – prawda czy fałsz.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Walentynki – dzień zakochanych.

     • Co to jest miłość – w opinii małych dzieci.
     • Walentynki – idealna randka, co jest romantyczne.
     • Dzień zakochanych – gry i zabawy integracyjne i słowne.
     • Serduszka walentynkowe – zajęcia manualne i origami.
     • Jak okazujemy miłość innym ludziom.
     • Miłość – gazetka i dekoracje + orgiami.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     FERIE ZIMOWE

      

      

      

     FERIE ZIMOWE

      

      

     L

     U

     T

     Y/

     M

     A

     R

     Z

     E

     C

      

      

      

     Zero dla dyskryminacji.

      

     • Dyskryminacja NIE. Tolerancja TAK – plakat ‘’Zero dla dyskryminacji’’.
     • Co jest dobrego w byciu innym? – mapa myśli.
     • Czym  różnię się od innych? – podaj 10 rzeczy które różnią Cię od reszty grupy.
     • Różnice nie są złe – prawda czy fałsz o stereotypach.
     • Dzień gier z okazji dnia mistrza gry.
     • Tworzymy nową grę.
     • Co oznacza ‘’być mistrzem’’ – wybieramy mistrzów wszystkiego.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Kobiety i matematyka.

      

     • ABC dobrych manier, czyli jak być gentlemanem.
     • Kobiety w różnych zawodach – krzyżówka.
     • Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia multimedialne.
     • Kwiat dla każdej kobiety – zajęcia manualne/orgiami.
     • Matematyka królową nauk – rozmowa.
     • Gdzie widzimy matematykę?
     • Quiz matematyczny.
     • Iluzje mniej lub bardziej znane - zajęcia multimedialne.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

      

     Co z tym szczęściem?

      

      

     • Czym dla mnie jest szczęście – fiszki.
     • Szczęście – krzyżówka tematyczna.
     • Jak rozpoznać szczęście – emocje (emotki wyrażające szczęście i jego brak).
     • Szczęście i pech – przesądy (pytania tematyczne).
     • Życie jest piękne – mapa myśli/praca plastyczna.
     • Mowa ciała – jak wykryć kłamstwo?
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Czy to już wiosna?

      

     • Wiosenne dekoracje.
     • Kwiaty wiosenne – zajęcia manualne.
     • Spacer wiosenny – zajęcia w terenie, rozmowa o zmianach w przyrodzie.
     • Legalne wagary, czyli jak można spędzać czas wiosną – krzyżówka.
     • Wiosna – prawda czy fałsz i  inne quizy.
     • Co widzimy w gwiazdach – rysujemy gwiazdozbiory.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      M

     A

     R

     Z

     E

     C/

     K

     W

     I

     E

     C

     I

     E

     Ń

      

     Wiosno! – ach to Ty

     • Wspólne układanie listy prac wykonywanych wiosną na działkach i ogródkach – burza mózgów.
     • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, ptaki zwiastuny wiosny.
     • 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
     • Wykonanie wiosennych drzewek – wycinanka z kolorowych gazet.
     • „ Wiosna w sadzie”
     • Zabawy na spostrzegawczość, pamięć i koncentrację, gry planszowe.
     • Nauka piosenki o Wiośnie.
     • Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

      

     By żyło się lepiej, czyli tydzień dla zdrowia.

      

     • Analiza i interpretacja powiedzenia ‘’W zdrowym ciele zdrowy duch’’ – pogadanka i wymiana myśli na temat zdrowego stylu życia.
     • Zasady zdrowego stylu życia – quiz.
     • Piramida żywności (wskazanie na wartość zdrowego odżywiania w ramach walki z otyłością).
     • Przepis na wieczne życie – tworzenie rymowanek.
     • Ruch to zdrowie/Dzień tęczy - praca plastyczna (lub krzyżówka o sportach).
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Nadchodzi Wielkanoc.

     • Święta sposobem umacniania więzi rodzinnych – dyskusja.
     • Ozdoby i kartki świąteczne.
     • Jak przygotowujemy się do świąt? – praca w grupach.
     • Ciekawostki świąteczne z różnych krajów – zajęcia multimedialne.
     • Wykonanie kartki świątecznej. Twórczość plastyczna o tematyce wielkanocnej: kurczaki, pisanki, zajączki. baranki, palma, koszyczki itp.
     • Czytanie wierszy o Wielkanocy.

      

     Przerwa świąteczna

      

     Ziemia – nasz wspólny dom.

      

     • Wywiad z Matką Naturą.
     • Ratujmy przyrodę, ratujmy Ziemię – plakat.
     • Rebusy i quizy – ochrona środowiska, gatunki roślin itp.
     • Alternatywne źródła energii – plakaty.
     • Co powoduje hałas – rysowana mapa myśli.
     • Szkodliwość hałasu – prawda fałsz.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     W świetlicy jest wesoło.

     • Dobry kolega, koleżanka, co to znaczy „ Polegać na kimś jak na Zawiszy”.
     • Czas wolny, jak go pożytecznie wykorzystać?
     • Słucham i rozumiem innych, szanuję i pomagam, jestem wzorem dla swoich młodszych kolegów – rozmowa kierowana o bezpieczeństwie, akceptacji i tolerancji.
     • Praca plastyczna – „ Świetlica moich marzeń”.
     • Gry i zabawy stolikowe.
     • Nauka piosenki  „ Kolorowe kredki”.
     • Zabawy integracyjne.

     M

     A

     J

      

     Majowe święta narodowe

      

     My, obywatele Unii Europejskiej…

      

     • Podróże po Europie – rozmowa grupowa.
     • Czym jest Unia Europejska? – mapa myśli i notatka historyczna.
     • Flagi państw Unii Europejskiej – quiz.
     • Skojarzenia i zagadki związane z UE.
     • Mój ulubiony kraj UE – praca indywidualna i praca plastyczna.
     • Wady i zalety przynależności do Unii Europejskiej.
     • Kodeks Europejczyka (ze wskazaniem na tolerancję odmiennych ras).
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Najważniejsze wartości w życiu – rodzina i przyjaźń.

      

     • Uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni.
     • Dobry i  zły przyjaciel – tabela.
     • Charakterystyka mojego przyjaciela – rysunek z opisem.
     • Przyjaźń formą wzmocnienia poczucia własnej wartości – dyskusja.
     • Rodzina – krzyżówka.
     • Rodzina, pokrewieństwo – prawda czy fałsz.
     • Tematyczne  zajęcia czytelnicze.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Dobre uczynki tam
     i tu.

      

     • Pomysły na dobre uczynki – burza mózgów.
     • „Czy szanujemy siebie nawzajem” kultura, wartości i normy.
     • Zagrożenia środowiska. Jak ratować planetę? – wprowadzenie do parków narodowych.
     • Parki narodowe – zajęcia z tekstem.
     • Test wiedzy o parkach narodowych.
     • Mój własny park narodowy.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Książka – moim przyjacielem.

     • Kształtowanie nawyków szanowania książek.
     • Książka dawniej i dziś – burza mózgów, wypisywanie różnic.
     • Twórcy literatury dla dzieci – bibliografia.
     • Jak powstaje książka czyli od karteczki do książeczki.

     Egzamin Ósmoklasisty

     M

     A

     J/

     C

     Z

     E

     R

     W

     I

     E

     C

     Książka – moim przyjacielem

     • Projektowanie okładki ulubionej książki.
     • Zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki.
     • Ulubiony bohater z książki – wydzieranka.

     Dzień dziecka - Kiedy śmieje się dziecko…

      

     • Przypomnienie podstawowych praw dziecka.
     • Dla dzieci z daleka – co powiedziałbyś dzieciom z innych krajów – dyskusja/list.
     • Kultura i maniery – skojarzenia.
     • Proszę, dziękuję, przepraszam – scenki rodzajowe.
     • Kodeks kulturalnego człowieka – praca w grupach.
     • Plakat o dobrych manierach i dobrym zachowaniu.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

      

     Przewodnik letnio-wakacyjny.

      

     • Podróże małe i duże. Co robimy latem? – rozmowa tematyczna.
     • Plany na wakacje - gdzie zabrać przyjaciela.
     • Krzyżówka wakacyjno-letnia.
     • Wakacje w górach czy nad morzem – praca w grupach na podstawie przygotowanych plakatów.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Bezpieczne wakacje.

     • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą, w górach itp.
     • Numery alarmowe – przypomnienie.
     • Przygotowania do zakończenia roku szkolnego.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.

     Kończymy rok szkolny.

     • Przygotowania do zakończenia roku szkolnego.
     • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
     • Ćwiczenia oparte o trening umysłu – „Jak Ćwiczyć Zdolności Umysłowe”, „Jak ćwiczyć Pamięć”.
     • Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.

      

      

      

     *Roczny plan pracy świetlicy ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220 39-331 Chorzelów Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów: zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych