• Wizja

    • WIZJA SZKOŁY

      „W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, 
     aby bardziej był, a nie tylko aby więcej miał (…) umiał bardziej być nie tylko z drugim, 
     ale także dla drugich”

      

     /Jan Paweł II/

      

      

     Szkoła Podstawowa w Maliniu jest szkołą pielęgnującą wartości chrześcijańskie i ochronę życia.

     Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

     Pamięta o przeszłości.

     Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów

     i nauczycieli, jest przyjazna i bezpieczna.

     Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje

     w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

     Uczeń chce i potrafi się uczyć.

     Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

     W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami

     i środowiskiem lokalnym.

     Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana,

     a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

     oraz zmiany w prawie oświatowym.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych