Misja

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

1.     Byli przygotowani do:

 • Nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • Kreowania otaczającego świata,
 • Przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • Zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
 • Bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • Wykazywali się zaradnością.

             2.     Umieli:

 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • Stosować wiedzę w praktyce,
 • Odróżniać dobro od zła.

3.     Realizowali:

 • Swoje marzenia, plany,
 • Zasady i wartości
 • Swoje  możliwości

 

Rodzice:

 • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
 • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

1.         Nauczyli uczenia się.

2.         Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.         Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.         Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.         Nauczyli ogólnej kultury.

6.         Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.         Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

8.         Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.         Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Maliniu,
  Malinie 220
  39-331 Chorzelów
 • (17) 7743220

  Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
  (17) 747 90 10

Galeria zdjęć