WIZJA SZKOŁY

 „W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, 
aby bardziej był, a nie tylko aby więcej miał (…) umiał bardziej być nie tylko z drugim, 
ale także dla drugich”

 

/Jan Paweł II/

 

 

Szkoła Podstawowa w Maliniu jest szkołą pielęgnującą wartości chrześcijańskie i ochronę życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów

i nauczycieli, jest przyjazna i bezpieczna.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje

w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami

i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana,

a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Maliniu,
    Malinie 220
    39-331 Chorzelów
  • (17) 7743220

    Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
    (17) 747 90 10

Galeria zdjęć