Wizja absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej w Maliniu:

Zna i stosuje zasady życia społecznego.

Potrafi się uczyć.

Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

Posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów.

Jest otwarty, komunikatywny i kreatywny.

Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

Jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka.

Cechuje go wysoka kultura osobista.

Pamięta o przeszłości.

Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia.

Jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Maliniu,
    Malinie 220
    39-331 Chorzelów
  • (17) 7743220

    Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
    (17) 747 90 10

Galeria zdjęć