Nagroda im. Sylwii Kolisz

„Bo nie wystarczy być dobrym. Człowiek powinien być lepszy,
niż wymagają tego okoliczności”.

 

Regulamin

przyznawania Nagrody im. Sylwii Kolisz

w Zespole Szkół w Maliniu

 

Patronat honorowy: Paweł Kolisz

                                     Rada Rodziców ZS w Maliniu

 

 

 1. Nagroda im. Sylwii Kolisz, nazywana dalej Nagrodą, została ustanowiona na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w celu upamiętnienia postaci Sylwii Kolisz.

 

Sylwia Kolisz była nauczycielem i wychowawcą, a w ostatnim roku pracy i życia także wicedyrektorem Zespołu Szkół w Maliniu. Mimo wieloletniego zmagania się ze śmiertelną chorobą potrafiła z optymizmem patrzeć na świat, a swoją postawą dawać przykład innym. Zawsze sumiennie wypełniała powierzone jej obowiązki, pracując często ponad własne siły. Nigdy nie skarżyła się na sytuację, w jakiej się znalazła, wręcz przeciwnie, świadomość kruchości życia wyzwalała w niej wielkie pokłady energii i chęć działania. Do wykonywanych zadań podchodziła z ogromną odpowiedzialnością, angażując w realizowane projekty całą społeczność szkolną. Dobro wychowanków było dla niej najwyższą wartością.  Z uwagą pochylała się nad każdym problemem, szukając mądrych rozwiązań. Była wielkim wsparciem dla dyrektora i wszystkich nauczycieli. Cieszyła się u nich ogromnym zaufaniem.

 

 1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla ucznia Zespołu Szkół w Maliniu, który:
 • swoją postawą w znaczący sposób przyczynił się do poprawy relacji w społeczności uczniowskiej,
 • bezinteresowne spieszył innym z pomocą,
 • konsekwentnie realizował wyznaczone cele, nie zrażając się napotykanymi przeciwnościami,
 • zachowywał optymizm i pogodę ducha nawet w trudnych sytuacjach,
 • był oparciem dla koleżanek i kolegów,
 • aktywizował osoby z bliższego i dalszego otoczenia do szlachetnych, podejmowanych w duchu nauczania Patrona szkoły przedsięwzięć.

 

 1. Nagroda przyznawana jest raz w roku i wręczana w dniu zakończenia roku szkolnego.
   
 2. W danym roku szkolnym nagrodę może uzyskać tylko jeden uczeń.
   
 3. Kandydaturę danego ucznia można składać wielokrotnie.
   
 4. Dany uczeń może uzyskać nagrodę jeden raz w ciągu nauki w Zespole Szkół w Maliniu.
   
 5. Nagroda składa się z dyplomu, statuetki i kwoty pieniężnej, której wysokość będzie zależeć od zdobytych na ten cel funduszy.
   
 6. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłosić:
 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
   
 1. ​​​Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa z dniem 31 maja każdego roku szkolnego.
   
 2. Wniosek zawierający nazwisko kandydata i uzasadnienie jego wyboru (Zalacznik_nr_1.docx) należy złożyć u Dyrektora Zespołu Szkół w Maliniu.
   
 3. W skład komisji przyznającej Nagrodę wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkół w Maliniu, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Komisja ma obowiązek rozpatrzeć zgłoszone wnioski najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego. Komisja może w danym roku szkolnym nie przyznać Nagrody, jeżeli w jej ocenie kandydaci nie spełniają wszystkich wymaganych kryteriów.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Maliniu,
  Malinie 220
  39-331 Chorzelów
 • (17) 7743220

  Publiczne Przedszkole w Ławnicy:
  (17) 747 90 10

Galeria zdjęć