• Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół w Maliniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zsmalinie.pl

     Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016 r.  
     Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2021 r.

     Stan dostępności cyfrowej

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niedostępne elementy i treści

     • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
     • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami
      i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. 
      Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
     •  „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

     Przygotowanie deklaracji dostępności

     Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.

     Skróty klawiaturowe

     Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo – zsmalinie@interia.eu  lub telefonicznie – 17 774 32 20.

     W zgłoszeniu podaj:

     • swoje imię i nazwisko,
     • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
     • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
     • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

      

     Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

     Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

     Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

     Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

     Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół w Maliniu

     Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Maliniu

     1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od drogi głównej oraz od sali gimnastycznej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od drogi głównej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od drogi głównej.
     2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
      W budynku nie ma windy.
     3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
     4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

      

     Publiczne Przedszkole w Ławnicy

     1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od drogi głównej. Do obu wejść prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od drogi głównej.
     2. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
     3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220
    39-331 Chorzelów
    Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

    zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych