• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     • W piątek 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Klasy I - VII wraz z nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły zgromadziły się w sali gimnastycznej. Przybyli też specjalni goście: wójt Andrzej Głaz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem Mariola Pelic, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym Patrycja Krempa, dyrektor firmy Gayer & Hosaja Paweł Kolisz, przewodniczący Rady Rodziców Sebastian Boicetta. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i śpiewu hymnu państwowego. Następnie Patrycja Marmura z klasy VIIa i Kornelia Sajek z klasy VIIb zaśpiewały wspólnie piosenkę pt. "Znów będą wakacje" przygotowaną pod kierunkiem pana Arkadiusza Chwałka. Kolejnym punktem była prezentacja podsumowująca najważniejsze wydarzenia i inicjatywny z roku szkolnego 2021/2022 przygotowana przez nauczycielki informatyki: Małgorzatę Maziarz i Annę Leśniak, w opisach wydarzeń pomagała pani Ewelina Łachut. Został również zaprezentowany niemy film o historii roweru przygotowany przez grupę uczniów z klasy VIIa w ramach projektu na lekcjach informatyki pod kierunkiem pani Maziarz.

      Następnie została wręczona Nagroda im. Sylwii Kolisz, która trafia do ucznia, który jest wybierany przez nauczycieli, uczniów i rodziców jako dobry i życzliwy kolega. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Maja Nowak z klasy VIIa, a zostało wręczone przez pana Sebastiana Boicettę i pana Pawła Kolisza, męża pani Sylwii. Maja otrzymała statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

      Zostali również wyróżnieni uczniowie, którzy w tym roku uzyskali świadectwo z paskiem, otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Dodatkowo uczniowie, którzy uzyskali średnią 5,0 i zachowanie wzorowe otrzymali stypendium naukowe w wysokości 100 zł ufundowane przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy. Pani dyrektor wręczyła również dyplomy za wzorową frekwencję, nagrody dla najlepszych czytelników szkolnej biblioteki i podziękowania dla rodziców, którzy angażowali się do pracy na rzecz szkoły. W tym roku zostały również przygotowane dyplomy "Przyjaciel szkoły" dla osób, które w sposób szczególny pomagały naszej szkole, a także wsparły finansowo wyjazd drużyny chłopców z klas VII/VIII na Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej nad morzem.

      Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Lidia Rakoczy podziękowała władzom, współpracownikom, rodzicom i uczniom za swoją dotychczasową pracę i poinformowała, że od 1 września nie będzie pełniła funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Maliniu. Wszyscy dziękowali za jej zaangażowanie i pracę, a przede wszystkim za niezwykłą życzliwość i  troskę o całą społeczność szkolną. Pożegnali panią dyrektor owacjami na stojąco, jednocześnie witając ją jako nauczyciela matematyki na pełnym etacie od 1 września.

      /Katarzyna Sikora fot. Magdalena Sedlak/

     • NAJLEPSI UCZNIOWIE ZS W MALINIU

     • Za nami kolejny rok szkolny, znalazło się grono uczniów z klas starszych, którzy uzyskali średnią 4,75 i świadectwo z wyróżnieniem. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Klasa IV: Kacper Pyź, Mateusz Turkosz, Sara Kusek, Natan Kusek, Oliwia Rudolf, Maja Skiba, Michał Wlaź

      Klasa Va: Jan Ziobroń, Szymon Łukasik, Milena Sasor, Krzysztof Hyjek

      Klasa Vb: Sandra Piekarska, Emilia Mazur,  Karolina Przygoda,  Aleksandra Witek, Oliwier Kołek, Igor Salamaga, Mikołaj Wilk

      Klasa VIa: Zuzanna Mickiewicz, Kacper Sowa, Patryk Łanucha, Jakub Pluta, Wiktoria Myjak

      Klasa VIb: Antonina Gąska, Maja Ziobroń, Patryk Gałka, Maciej Maziarz, Maksymilian Obara, Artur Kamuda, Mateusz Rodzeń, Julia Ortyl, Maciej Maziarz, Marlena Vizauer, Zuzanna Sasor

      Klasa VIIa: Maja Nowak, Igor Rakoczy, Kacper Królikowski, Szymon Pyź

      Klasa VIb: Krzysztof Turkosz, Julia Turkosz, Oliwia Skiba,  Mateusz Bauer, Karol Głowa, Roma Występek

      Klasa VIII: Anna Pietryka, Kamil Ochalik, Amelia Sowa

      Dodatkowo za średnią 5,0 i zachowanie wzorowe uczniowie klas IV-VIII otrzymali stypendia naukowe, które trafiły do następujących uczniów: Anny Pietryki, Julii Turkosz, Krzysztofa Turkosza, Romy Występek, Mateusza Bauera, Igora Rakoczego, Mai Nowak, Artura Kamudy, Maksymiliana Obary, Macieja Maziarza, Mai Ziobroń, Antoniny Gąski, Patryka Gałki, Kacpra Sowy, Jakuba Pluty, Patryka Łanuchy, Zuzanny Mickiewicz, Aleksandry Witek, Emilii Mazur, Karoliny Przygody, Jana Ziobronia, Krzysztofa Hyjka, Szymona Łukasika, Michała Wlazia, Mai Skiby, Mateusza Turkosza, Oliwii Rudolf, Natana Kuska, Kacpra Pyzia i Sary Kusek.

      /Katarzyna Sikora/

       

     • MŁODZI WSPANIALI 2022

     • 22.06.2022

      Uczniowie klas IV-VIII, którzy uzyskali wysoka średnią ocen, zachowanie wzorowe oraz osiągnięcia edukacyjne otrzymali tytuł "Młodych Wspaniałych" oraz bony ufundowane przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy. Dodatkowo nagrody otrzymali chłopcy, którzy zdobyli tytuł Mistrzów Podkarpacia w piłce ręcznej. Gratulujemy naszym uczniom wspaniałych wyników w nauce i życzymy powodzenia w kolejnym roku szkolnym.

      Osiągnięcia edukacyjne:

      Kacper Sowa (VIa) -  laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Galileo" z języka angielskiego

      Patryk Gałka (VIb) -  laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Galileo" z biologii

      Maja Ziobroń (VIb) - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „ Galileo” z biologii

      Artur Kamuda (VIB) -  laureat Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „ Galileo” z biologii

      Roma Występek (VIIb) –  laureatka Powiatowego Konkursu Literackiego „Wydajemy własną książkę”

      Julia Turkosz (VIIb) - III miejsce w Wojewódzkim konkursie literackim" ..."żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie"... ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej.

      Anna Pietryka (VIII) – laureatka Powiatowego Konkursu Literackiego „Wydajemy własną książkę”


      Osiągnięcia artystyczne:

      Oliwia Skiba (VIIb) – III miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zapobiegajmy pożarom", etap wojewódzki.

      Osiągnięcia sportowe:

      Natan Kusek (IV) -  II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Kacper Pyź (IV) -  II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Mateusz Turkosz (IV) -  II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Krzysztof Hyjek (Va) - II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Maciej Maziarz (VIb) - II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Maksymilian Obara (VIb) - II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Igor Rakoczy (VIIa) - I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

      Szymon Pyź (VIIa) - I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

      Krzysztof Turkosz (VIIb) – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w piłce ręcznej

      Jakub Furdyna (VIII) – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

      Karol Hyjek (VIII) –  I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

      Uczniowie, którzy zajęli I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej – nagrody pozaregulaminowe

      Klasa VIIa: Marek Bukowski, Mateusz Czachor, Igor Daniel, Kamil Mieszkowicz

      Klasa VIII: Radosław Czachor, Kacper Dąbrowski, Kamil Ochalik, Jakub Trojnar, Oskar Żak

      /Katarzyna Sikora, fot. Karolina Dulik/

     • WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

     • 22.06.2022

      Uczniowie z klasy VIIb: Roma Występek i Julia Turkosz (opiekun Katarzyna Sikora), z klasy VIa - Zuzanna Mickiewicz, z klasy VIb - Antonina Gąska i z klasy IV - Natan Kusek (opiekun Ewa Krępa) wzięli udział w  Wojewódzkim konkursie literackim„…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie…”- ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej, który był organizowany przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum ogólnokształcącego, zadaniem konkursowym było rozwinięcie jednej z myśli Marii Grzegorzewskiej w formie epickiej (esej, opowiadanie, kartka z pamiętnika) lub lirycznej (dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz). Wiersz Julii Turkosz otrzymał III miejsce, a praca Zuzi Mickiewicz została nagrodzona wyróżnieniem. Gratulujemy serdecznie i zachęcamy do kolejnych edycji konkursu.

      /Katarzyna Sikora/

       

      Wiersz: Julia_Turkosz.docx

     • Podsumowanie konkursu - „Wolni od uzależnień” – 22.06.22r.

     • Na przełomie maja i czerwca 2022 r. odbył się konkurs profilaktyczny pt. „Wolni od uzależnień” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuszowie Narodowym. Był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy.

      Organizatorzy konkursu wyznaczyli kategorie wiekowe, w obrębie których były przyznawane nagrody i wyróżnienia.

      W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej szkoły w kategorii klas I – III. Prace konkursowe przygotowali uczniowie z klasy II „a”: Izabela Gałka, Adela Kozłowska, Julia Markulis, Agnieszka Rodzeń.

      Po ocenie prac przez Komisję Konkursową wyniki wraz z nagrodami zostały przesłane do szkoły. W dniu dzisiejszym Pani wicedyrektor Katarzyna Sikora wręczyła autorom zwycięskich prac nagrody i wyróżnienia. Nagrodę otrzymała Agnieszka Rodzeń a wyróżnienie Adela Kozłowska i Izabela Gałka.

      Otrzymane nagrody sprawiły wiele radości oraz zachęciły do udziału w przyszłych konkursach.

      /Beata Wojciechowska - Durda/

     • Piękne nasze Podkarpacie - wycieczka klasy VI b

     • W dniach 21-22 czerwca 2022 roku klasa VI b pod opieką wychowawczyni Pani Renaty Lasek i Pani Ewy Krępy poznawała ciekawe zakątki naszego regionu.

      Uczniowie zwiedzanie rozpoczęli od Stępiny - Cieszyny, gdzie znajduje się schron kolejowy, miejsce, gdzie  podczas II wojny światowej w pociągu spotkali się  Adolf Hitler i Benito Mussolini. Następnie uczestnicy wyjazdu próbowali swoich sił w parku linowym w Krośnie, ćwiczyli mięśnie i siłę woli. Kolejnym punktem było Muzeum Magurskiego Parku Narodowego, gdzie przy interaktywnych eksponatach można było przypomnieć sobie, co pamiętamy z przyrody, poznać faunę i florę okolic Krempnej. Wieczorem przy ognisko pojawiły się  opowieści o dziejach najbliższej okolicy,  zabawy z piłką i wspólny czas relaksu. 

      Drugiego dnia uczniowie zobaczyli wnętrza zabytkowej cerkwi w Krempnej z pełnym ikonostasem, zwiedzili Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Centrum  Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Po takiej dawce informacji wakacje będą smakować bardzo dobrze.

                                                                                                                                              / Renata Lasek/

     • Paintball - Powitanie lata i pożegnanie szkoły przez klasę ósmą

     • 21 czerwca w pierwszy dzień lata uczniowie klasy ósmej wraz z wychowawcą Urszulą Czerw i Panią Pauliną Daniel pojechali do Grzybowa, niedaleko Mielca. Jest to miejsce, w którym uczniowie przeżyli niezapomnianą zabawę, pełną adrenaliny i dobrych emocji. Pan Michał jest wspaniałym organizatorem zajęć paintballa. Po obowiązkowym szkoleniu, uczniowie podzieleni na dwie grupy rozpoczęli walkę "na kulki". Rozgrywki odbywały się na dwóch polach. Zdjęcia obrazują super zabawę. Oczywiście obowiązkowym punktem programu wycieczki była wizyta w MacDonalds w Mielcu.Tutaj uczniowie zapokoili swoje gusty kulinarne. Kilku z nich wykorzystując obecność żołnierzy amerykańskich, zrobili sobie wspólne zdjęcie. Wrociliśmy zadowoleni i najedzeni.


                                                                                                                         /Urszula Czerw/

     • WYCIECZKA KLAS VII

     • 20-21.06.2022

      Klasa VIIa i VIIb wraz z opiekunami: Katarzyną Sikorą, Grażyną Król i Lidią Rakoczy wyjechały na dwudniową wycieczkę na Górny Śląsk. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali zabytkową kopalnię węgla kamiennego "Sztolnia Królowa Luiza" w Zabrzu, mieli okazję nie tylko zapoznać się z pracą górnika od początków tego zawodu, mogli też spróbować, jak wydobywać węgiel za pomocą kilofa, ciąć drewniane kłody ręczną piłą, obsługiwać stare sprzęty górnicze. Przewodnik przypomniał również zasady pierwszej pomocy, wszyscy mogli poćwiczyć na fantomie masaż serca i sztuczne oddychanie, nosili również kolegów na noszach, aby zobaczyć, jak trudna jest ewakuacja rannych pod ziemią. Kolejnym punktem wycieczki był pobyt w Parku Edukacyjnym "12 C" w Zabrzu, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak w nauce i technice można wykorzystywać siłę żywiołów, czyli wody, wiatru, słońca i ziemi. Pod okiem przewodnika wykonywali doświadczenia, a przy tym bardzo dobrze się bawili. Po tej wizycie nie ma chyba ucznia, który nie rozumie, czym sa odnawialne źródła energii i dlaczego są tak ważne dla naszego środowiska.

      Ostatnim przystankiem w poniedziałek były Katowice, gdzie zaplanowany był nocleg i spacer po centrum miasta. Wszystkim bardzo podobała się plaża blisko rynku z palmami, leżakami i rzeczką, największym jednak zainteresowaniem młodzieży cieszyły się sklepy i bary z fastfoodami.

      Po bardzo aktywnej nocy, zwłaszcza dla opiekunów, klasy udały się do Chorzowa. Najpierw uczniowie obejrzeli Stadion Śląski, skąd przejechały kolejka linową "Elką" do Parku Rozrywki "Legendia". Drugie dzień wycieczki miał charakter rekreacyjny i uczniowie do późnego popołudnia korzystali z atrakcji i jeździli m. in. na karuzelach, rollercosterach, diabelskich młynach. 

      W drodze opowrotnej młodzież odwiedziłą jeszcze restaurację McDonalsd, twierdząc, żę bez tego punktu wycieczka byłaby niepełna:)

      Zmęczenia, ale pełni wrażeń wróciliśmy do domu, aby w końcu się wyspać:)

      /Katarzyna Sikora, fot. Grażyna Król/

     • PODSUMOWANIE AKCJI ,,PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE’’

     • 21.06.2022

      Od 15 marca do 15 czerwca br. przeprowadzona została akcja: „Podaruj książkę bibliotece”, dzięki której nasza biblioteka wzbogaciła się o 135 książek.  Podarowane woluminy to książeczki dla najmłodszych czytelników, lektury, tytuły z literatury młodzieżowej oraz pozycje książek przyrodniczych. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

      HONOROWA LISTA DARCZYŃCÓW zamieszczona jest na gazetce w szkolnej bibliotece.

        Serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców za zaangażowanie w akcję! Dzięki Wam podarowane książki będą służyły innym czytelnikom.

      /Monika Klich/

     • WYCIECZKA ROWEROWA KL IV

     • 21.06.2022

      Wycieczka rowerowa była zorganizowana przez opiekunów Annę Leśniak i Ewelinę Łachut. Głównym celem wycieczki było poznanie „zielonych pereł” naszej gminy, okolicznych miejscowości oraz aktywne i kulturalne spędzenie wolnego czasu.  

      Trasa wycieczki liczyła około 20 km i wiodła przez okoliczne wsie i lasy. Podczas jazdy zatrzymywaliśmy się na niej kilka razy, by podziwiać rozciągające się przed nami piękne widoki. Gdy w końcu dojechaliśmy na uroczą polankę, miejsce docelowe naszej wycieczki, nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i posiłek. Wszystko, co nas otaczało, okazało się bardzo ciekawe. Drzewa, kwiaty, owady, na co dzień nie przyciągające naszej uwagi, stały się teraz obiektem zainteresowania. Wszyscy znaleźli coś dla siebie zajmującego. Jedni obserwowali pracę pająka, inni zachwycali się rybami pływającymi w pobliskim stawie inni grali w piłkę. Z dala od hałasu, z radością słuchali śpiewu ptaków i pukania dzięcioła. Zbyt długi odpoczynek nie był potrzebny. Wypoczęci, posileni i pełni wrażeń ruszyliśmy z polanki wąską i trochę zarośniętą drogą. Nie był to długi odcinek, ale nierówności na drodze i chwasty nie pozwoliły na zbyt wygodną jazdę. Dlatego jedni postanowili go pokonać na rowerze a inni woleli prowadzić. Dalsza droga nie sprawiała już żadnego problemu. 

      Byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi z naszej wyprawy. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda nam dopisała. Był piękny, słoneczny dzień. Mogliśmy podziwiać uroki pierwszego dnia lata. Poznaliśmy też ciekawe i malownicze zakątki naszej gminy, na które na co dzień, być może, nie zwracamy szczególnej uwagi. 

      /Anna Leśniak/

     • Baw się razem z nami

     • 15 maja członkinie SK Caritas z klasy VIII: Gabriela Arabasz, Julia Wilk, Natalia Szumacher, Zuzanna Wiciejowska, Martyna Bień, Maja Chrost, Anna Daniel zorganizowały dla klasy I festyn rekreacyjno - sportowy "Baw się razem z nami". W przeprowadzaniu sportowych konkurencji pomagali chłopcy z klasy VIII: Karol Hyjek, Patryk Bobowski. Pieczę nad oprawą muzyczną sprawował Maksymilian Groele.

      Wszyscy uczestnicy, łącznie ze swoją wchowawczynią - Panią Anną Jachowicz, bawili się świetnie. Dzielnie przeciągali linę, skakali we workach i na piłkach, rzucali do celu. Bardzo żywiołowo tańczyli popularne "Kaczuszki" i "z pazurem" waliczyli w zabawie "Znikające krzesła". 

      Opiekun SKC Maria Jamróz słowa podziękowania kieruje do uczennic i uczniów przeprowadzających festyn za kreatywność, inwencję i interesujący scenariusz imprezy. Dziękuje także ich kolegom: Oskarowi Żakowi, Jakubowi Trojnarowi, Kamilowi Ochalikowi i Radosławowi Czachorowi, którzy z własnej inicjatywy pomogli organizatorom w uporządkowaniu sali gimnastycznej i wyniesieniu krzeseł do jadalni. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Pierwszakom i ich Wychowawczyni Pani Annie Jachowicz za zaangażowanie, energię, spontaniczność i radość uczestnictwa w tej imprezie. 

      Trzeba podkreślić, że tak duża rozpiętośc wiekowa nie miała znaczenia - wszyscy doskonale się bawili i zintegrowali.

      /M. Jamróz/

     • Zerówka - Festiwal Śpiewających Przedszkolaków

     • 15 czerwca uczniowie "zerówki" zaprezentowali się na scenie Gminnego Domu Kultury w Grochowem podczas corocznego festiwalu. Dzieci zaśpiewały trzy piosenki oraz zatańczyły taniec współczesny. Festiwal stwarza możliwość promowania artystycznych zdolności dzieci, rozbudzania zainteresowań, a także kształtowanie umiejętności zachowania się na scenie, pokonania tremy oraz integracji. Ważnym elementem tego typu spotkań jest wdrażanie właściwej postawy widza. Uczestnicy dobrze się bawili, w przerwach między prezentacjami odgadując zagadki i uczestnicząc we wspólnej zabawie z animatorem. Dzieciaki wspaniale się zaprezentowały, za co otrzymały pamiątkowy dyplom oraz nagrody. Po prezentacjach obejrzeliśmy interesującą wystawę rękodzieła lokalnych artystów naszej gminy. Podziwialiśmy hafty, wyroby z wosku pszczelego, piernika, żywicy oraz malarstwo i bibułowe kwiaty. 

      /Renata Drzymała/

     • Dziewczęta z klasy VI w finałach wojewódzkich w piłce ręcznej

     • W dniu 15 czerwca odbył się finał wojewódzki w piłce ręcznej w ramach Igrzysk Dzieci. Po wspaniałym i bardzo wyrównanym turnieju uczennice naszej szkoły wywalczyły czwarte miejsce. Kolejno przegrały jedną bramką z SP Pruchnik, remisując z SP Posada Górna 9:9 oraz dwoma bramkami z SP Dynów 10:12. Mimo braku medalu, czwarte miejsce na Podkarpaciu, to jest sukces( nasza szkoła nie jest objęta programem Ośrodek Szkolenia Piłki Ręcznej w Polsce). Uczennice, jak i uczniowie osiągają sukcesy tylko w oparciu o zajęcia wychowania fizycznego i SKS.

      Szkołę reprezentowały: Sasor Zuzanna, Gąska Antonina, Maja Ziobroń, Pleban Magdalena, Vizauer Marlena, Bauer Milena,  klasa VIb, Krępa Maja, Kasprzak Lidia, Gagat Magdalena klasa VIa, Nowak Jagoda, Krepa Monika klasa Va.

                                                           Gratulujemy!!!

      /Lesław Jachowicz/

     • W JURAJSKIM ŚWIECIE - osiągnięcia w konkursie plastycznym

     • Uczniowie naszej szkoły z klas 0-III wzięli udział w powiatowym konkursie plastycznym, który towarzyszył akcji „CZYTANIE NA TRAWIE – W JURAJSKIM ŚWIECIE”.

      Jej organizatorem był Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych oraz „Stowarzyszenie DLA WAS”.

      Projekt pt. „CZYTANIE NA TRAWIE - „W JURAJSKIM ŚWIECIE” jest odpowiednikiem wieloletniej akcji „CAŁY POWIAT CZYTA Z DZIEĆMI” i była to jego druga edycja.

      Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej prehistoryczne stwory - dinozaury, ich otoczenie, roślinność. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę i uznanie.

      Nagrodzeni uczniowie z naszej szkoły to; Mikołaj Ciochoń kl.0, Emilia Mickiewicz kl. IIb, Milena Salamaga kl. III. Gala wręczania nagród odbyła się 15 czerwca i przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe. Każdy z gości mógł posmakować jubileuszowego tortu z okazji piętnastolecia Stowarzyszenia „Dla was”. Dyplomy - podziękowania trafiły również do opiekunów artystycznych swoich podopiecznych, pań: Renaty Drzymały, Marii Jamróz i Renaty Hyjek.

      Gratulujemy nagrodzonym!

      /Renata Hyjek/

     • Wycieczka do Kompleksu Turystycznego w Brzezówce

     • 14 czerwca 2022 r. dzieci z klasy „0” i klasy I wybrały się na wycieczkę do Kompleksu Turystycznego w Brzezówce.  Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ale także okazja do doskonałej zabawy i rozładowania dziecięcej energii. Z ogromnym entuzjazmem uczniowie korzystali  z dostępnych sprzętów. Miejscem idealnym dla nich był  plac zabaw z mnóstwem zjeżdżalni… lecz to nie wszystko! Były tam dmuchańce, tor tubingowy, minigolf, euro bungee, małpi gaj, giga klocki, basen z łódeczkami, boiska do uprawiania sportów — a to dopiero początek długiej listy! Po prostu nie było tam opcji, że dzieci będą się nudzić! Warto też wspomnieć o tym, że część atrakcji umieszczona jest w ogromnym namiocie o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Dzięki temu nawet w wypadku deszczu zabawa nie musi się zatrzymywać! Na zakończenie, wszyscy uczniowie zjedli smaczny posiłek. Trzy godziny upłynęły bardzo szybko. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy  do szkoły. Bardzo dziękujemy Pani  Renacie Drzymale za zorganizowanie tak owocnego wyjazdu.

      / Anna Jachowicz/

     • „Teatr w Sieci/Natenczas” – przygoda z „Balladyną”

     • Już po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Pomysł na warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży zrodził się z potrzeby serca w czasie pandemii. Patronat nad tak ważnym przedsięwzięciem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Organizowane w sieci spotkania z aktorami były miłą odmianą po zdalnych lekcjach, pozwalały poznać nowych ludzi i – mimo licznych ograniczeń - realizować pasje. Podczas tegorocznej edycji tylko część  zajęć odbywała się na platformie Teams. Z uczniami naszej szkoły pracowała Pani Joanna Baran-Marczydło, która aż trzy razy przyjechała do Malinia! Przygotowana pod jej kierunkiem forma sceniczna opierała się na „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Obsada przedstawiała się następująco: Goplana – Julia Ortyl/Maja Ziobroń, Grabiec – Maksymilian Obara, Wdowa – Milena Kurmaniak, Alina – Dominika Wieczerzak, Balladyna – Antonina Gąska, Kirkor – Mateusz Rodzeń. Szóstoklasiści musieli zapamiętać bardzo dużo trudnego tekstu, a dodatkowo zapanować nad ruchem scenicznym. Dzięki nowatorskim pomysłom Pani Joanny powstał wyrażający wiele silnych emocji spektakl. Dodatkowych wrażeń dostarczały światło i muzyka. Lektura szkolna „ożyła” na scenie, nabierając cech autentycznej historii o zlekceważonym uczuciu, siostrzanej rywalizacji, a wreszcie żądzy władzy, która doprowadziła do rodzinnego i osobistego dramatu. 8 czerwca cały nasz zespół pojechał do Rzeszowa i uczestniczył w próbach na Dużej Scenie. 14 czerwca odbył się finał, podczas którego zaprezentowało się 13 grup teatralnych. Możliwość obejrzenia innych etiud była cennym doświadczeniem, a poza tym niezwykłą przygodą. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz vouchery do salonów Empik.

      Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Joanny, która wyreżyserowała przedstawienie i podczas wszystkich spotkań przekazała uczniom wiele cennych wskazówek. Jesteśmy wdzięczni za ogromne zaangażowanie, serdeczność i cierpliwość. Atmosfera na zajęciach była naprawdę niezwykła. Szczerze dziękujemy  Pani Dyrektor za wsparcie podczas gali finałowej. Wystąpienie na deskach prawdziwego teatru to jedno z dziecięcych marzeń, które właśnie udało się spełnić!

                                                       

                          Ewa Krępa – szkolny koordynator projektu

     • Kolejne mistrzostwo powiatu mieleckiego dziewcząt z klas szóstych , tym razem w piłce nożnej

     • W dniu 14 czerwca 2022 roku na boiskach Gryfu Mielec odbył się finał powiatowy w piłce nożnej chłopców i dziewcząt  w ramach rozgrywek Igrzysk Dzieci. Niestety chłopcy nie wzięli udziału z uwagi na fakt, że półfinał odbywał się w tym czasie kiedy koledzy z klas VII I VIII  byli na Zawodach Ogólnopolskich. Dziewczęta natomiast rozegrały pięć meczów, notując same zwycięstwa, z kompletem 15 punktów, strzeliły 20 bramek, tracąc tylko dwie. Kolejno pokonały: Radomyśl Wielki 7:0, Wadowice Górne 6:0, SP 9 Mielec 3:0, SP Jamy 1:0 oraz SP Rudę 3:2.

      Dziewczęta wystąpiły w osłabionym składzie, ponieważ Gąska Antonina i Ziobroń Maja brały udział w przeglądzie teatralnym w Rzeszowie.

      Szkołę reprezentowały: Sasor Zuzanna, Bauer Milena, Pleban Magdalena, Vizauer Marlena klasa VI b, Krępa Maja, Gagat Magdalena, i Kasprzak Lidia klasa VIa.

      Gratulujemy!!!

      / Lesław Jachowicz/

     • "NAJPIĘKNIEJSZA ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA"

     • Dotarły do nas wyniki Gminnego konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ilustracja książkowa" organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym. Prace uczniów oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i zerówki, klasy I-IIII oraz klasy IV-VI. Na konkurs wpłynęły 203 prace, komisja w składzie: Beata Głaz, Renata Paterak i Patrycja Krempa nagrodziła 43 rysunki i wyróżniła 28 prac. Nasi uczniowie również brali udział w konkursie i przygotowali piękne prace pod kierunkiem swoich nauczycieli.

      NAGRODY:

      W kategorii przedszkole i zerówka:

      Laura Winiarz z klasy 0 (opiekun Renata Drzymała)

      W kategorii klas I-III:

      Kacper Świątek, Stanisław Radek i Zuzanna Sikora z klasy I (opiekun Anna Jachowicz)

      Zuzanna Pietryka z klasy III (opiekun Renata Hyjek)

      W kategorii klas IV-VII:

      Karol Ortyl z klasy IV, Zuzanna Mickiewicz z klasy VIa, Patrycja Marmura i Kacper Sikora z klasy VIIa,  (opiekun Małgorzata Maziarz)

      Karolina Przygoda z klasy Vb, Wiktoria Pluta, Oliwia Motyka i Kornelia Sajek z klasy VIIb (opiekun Renata Hyjek).

      WYRÓŻNIENIA:

      Maja Łanucha z klasy IIb (opiekun Maria Jamróz)

      Aleksandra Uzar z klasy III, Sandra Piekarska, Emilia Mazur z klasy Vb, Julia Turkosz i Katarzyna Rusin z klasy VIIb (opiekun Renata Hyjek)

      Lidia Kasprzak z klasy VIa, Mateusz Rodzeń z klasy VIb (opiekun Małgorzata Maziarz)

      /Katarzyna Sikora/

     • "WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ"

     • W piątek 10 czerwca 2022 roku odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego "Wydajemy własną książkę", który od 22 lat jest organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się utwory napisane przez uczniów Zespołu Szkół w Maliniu.

      NAGRODZENI:

      Mielna Salamaga z klasy III (opiekun Renata Hyjek)

      Roma Występek z klasy VIIb (opiekun Katarzyna Sikora)

      Anna Pietryka z klasy VIII (opiekun Ewa Krępa)

      WYRÓŻNIENI:

      Zuzanna Pietryka z klasy III (opiekun Renata Hyjek)

      Zuzanna Sikora z klasy I (opiekun Anna Jachowicz)

      Oliwia Skiba i Oliwia Motyka z klasy VIIb (opiekun Katarzyna Sikora)

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, przygotowanie własnej książki to naprawdę wielkie wyzwanie i bardzo dużo włożonej pracy. Konkurs jednak cieszy się wielką popularnością wśród uczniów naszej szkoły, jest wpisywany na świadectwo szkolne i przy wymaganej średniej ocen klasyfikuje uczniów klas IV-VIII do "Młodych Wspaniałych".

      /Katarzyna Sikora fot. Lidia Rakoczy/

     • Młodzi finansiści ludźmi sukcesu w przyszłości

     •  9 czerwca bieżącego roku odbyło się podsumowanie matematycznego konkursu "Mały Finansista" zrealizowanego w ramach programu mFundacji, pod koordynacją Grażyny Zalewskiej-Vizauer w ZSP w Tuszowie Narodowym. Uczestnikami projektu z naszej placówki byli uczniowie klasy III, pod kierunkiem Renaty Hyjek.

      W ramach realizacji programu mFundacji „Mali finansiści ludźmi sukcesu w przyszłości” będącego innowacją dydaktyczną, szkoła koordynująca projekt, zorganizowała gminny konkurs ph. „Mały finansista” dla wszystkich uczestników projektu ze szkół biorących w nim udział. Uczniowie zdobyli nagrody ufundowane przez fundację mBanku. 

      Nagrodę  z klasy trzeciej, z naszej szkoły odebrał Szymon Gołojuch, a wyróżnione zostały: Helena Kozłowska i Julia Maksoń. Na zakończenie projektu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

      Gratulujemy nagrodzonym!

                                                                                                                                                                  /Renata Hyjek/

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Maliniu,
   • Malinie 220 39-331 Chorzelów Poland
   • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
   • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
   • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów: zsmalinie@interia.eu
 • Galeria zdjęć

   brak danych