• Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Maliniu

     • 29 maja społeczność Szkoły Podstawowej w Maliniu świętowała Dzień Patrona – bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się o 8.30 Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Andrzeja Ramsa i ks. Arkadiusza Bobolę. W skierowanym do zebranych kazaniu ks. Arkadiusz przywołał słowa ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli ogłoszonego przez Kardynała programu odnowy życia codziennego. Zachęcił do troski o dobre relacje w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych. Podkreślił, że postępowanie zgodne z nauczaniem Prymasa nie jest trudne. Wystarczy zacząć od siebie i najbliższego otoczenia, a świat stanie się lepszy. 
      Po zakończeniu Mszy Świętej głos zabrała Pani Dyrektor Hiacynta Jamróz, która powitała przybyłych gości. Obchody Dnia Patrona swoją obecnością uświetnili: Pan Andrzej Głaz - Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Pani Mariola Pelic - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem, Pani Patrycja Bednarska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym, Pani Małgorzata Wieczerzak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym, Pani Elżbieta Flis - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czajkowej, Pani Barbara Jabłońska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich, Pan Zygmunt Krempa - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaślanach,  Pan Robert Stępień - Komendant Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym, Pan Jan Maziarz - sołtys Malinia, emerytowani pracownicy szkoły i przedstawiciele rodziców z Panią Anną Sieczką na czele. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych reprezentujących wszystkie szkoły z terenu gminy. 
      W wygłoszonym przemówieniu Pani Hiacynta Jamróz przybliżyła postać Prymasa. Podkreśliła, że swoją postawą, mądrością i odwagą wpisał się na trwałe w historię kraju i Kościoła. Jego życie i działalność stanowią dla nas wszystkich wzór do naśladowania. Pani Dyrektor zachęciła uczniów do refleksji nad wartościami, które reprezentował Patron. Podkreśliła, że każdy ma w sobie potencjał do dokonywania wielkich czynów, wystarczy wierzyć w siebie i z determinacją dążyć do celu.
      Pan Andrzej Głaz jako gospodarz gminy wyraził wdzięczność, że przed laty podjęto decyzję o nadaniu szkole w Maliniu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas jest wielkim autorytetem, a dziedzictwo, które pozostawił, pomaga młodemu pokoleniu w wyborze odpowiednich wartości i kształtowaniu właściwych postaw. Wójt zwrócił się też do Księdza Proboszcza Andrzeja Ramsa, dziękując mu za duchową opiekę nad społecznością szkoły i gratulując jubileuszu 40-lecia kapłaństwa.
      W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie klasy IV i V, którzy pod kierunkiem Pani Ewy Krępy, Pani Grażyny Król i Pani Sylwii Skolimowskiej przygotowali inscenizację zatytułowaną „Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia”. Przedstawiona historia rozpoczęła się w szkole. Podczas lekcji religii uczniowie dostali od katechetki niezwykłą propozycję – mogli wziąć udział w konkursie polegającym na wykonaniu gazetki o Kardynale. Postanowili podjąć próbę i zgromadzić jak najwięcej informacji na temat Prymasa. W tym celu przeprowadzili rozmowy z babcią i dziadkiem, księdzem proboszczem, mamą, ciocią i sąsiadką. Dorośli starali się pomóc dzieciom, snując ciekawe opowieści i pokazując zgromadzone pamiątki. W ten sposób udało się poznać najważniejsze zdarzenia z życia Stefana Wyszyńskiego. W kolejnych scenkach wystąpili: Izabela Gałka, Kacper Faraś, Ignacy Gąska, Julia Markulis, Emilia Mickiewicz, Marcin Pleban, Agnieszka Rodzeń, Kacper Wlaź, Zuzanna Pietryka, Milena Salamaga, Maciej Czachor, Maja Łanucha, Karol Kozak, Mateusz Figurski, Fabian Sieczka, Milena Arabasz, Patrycja Kołek, Aleksandra Uzar, Marcela Rymarowicz, Filip Kurmaniak (rola Prymasa), Miłosz Jakubczyk (rola Jana Pawła II). O oprawę muzyczną zadbał Pan Arkadiusz Chwałek. W trakcie uroczystości śpiewały: Milena Arabasz, Magdalena Bukowska, Zuzanna Pietryka i Aleksandra Zalot. Pieśń „O niezłomny Prymasie Tysiąclecia” wykonała Anna Trela.
      Następnie odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastyczno-Informatycznego o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”, za którego przygotowanie odpowiadali: Pani Ewelina Łachut, Pani Faustyna Dąbrowska i ks. Arkadiusz Bobola. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I-IV mieli za zadanie wykonać dowolną techniką plastyczną medal dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie klas V-VIII projektowali logo Zespołu Szkół w Maliniu. 
      O wręczenie nagród zostali poproszeni Wójt Gminy Pan Andrzej Głaz i Ksiądz Andrzej Rams. 
      Grupa I – uczniowie klas I-IV
      Nagrody:
      - Tomasz Szwakop, ZS w Jaślanach
      - Maria Graniczka, SP w Borkach Nizińskich
      - Antoni Trela, ZS w Maliniu
      Wyróżnienia:
      - Julia Zygmunt, ZS w Jaślanach
      - Lena Rokoszak, SP w Borkach Nizińskich
      - Bartosz Kozioł, ZS w Maliniu
      - Krystian Witaszek, ZS w Maliniu
      - Gabriel Domagała, ZS w Maliniu
      - Adela Kozłowska, SP w Maliniu
      - Hubert Daniel, ZS w Maliniu
      Grupa II – uczniowie klas V-VIII
      Nagrody:
      - Martyna Krępa, SP w Borkach Nizińskich
      - Milena Salamaga, ZS w Maliniu 
      - Sandra Piekarska, ZS w Maliniu 
      Wyróżnienia:
      - Weronika Graniczka, SP w Borkach Nizińskich
      - Sebastian Babula, SP w Czajkowej
      Nagrody ufundował Ksiądz Proboszcz Andrzej Rams.
      Dzień Patrona to wielkie wydarzenie dla całej społeczności lokalnej. Pozostaną z nami piękne przeżycia i wdzięczność dla Wszystkich, którzy pojawili się na uroczystości. Nie zapomnimy o przesłaniu płynącym z nauczania Prymasa Tysiąclecia.
      O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,
      Kardynale Stefanie Wyszyński,
      Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,
      Módl się za nami i prowadź do świętości. 

       

      https://zsmalinie.pl/album/#photos:album:1473


      /Ewa Krępa/
       

     • Zuzanna Mickiewicz zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim

     • Od lutego do końca kwietnia odbywała się IV edycja Konkursu Ogólnopolskiego Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

      Celem konkursu było pogłębienie wiadomości o życiu Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań zawartych w nauczaniu Prymasa.

      Konkurs podzielony był na dwie kategorie: I kategoria – klasy IV – VI, II kategoria – klasy VII – VIII i składał się z trzech etapów:

      • Etap I: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.
      • Etap II: test sprawdzający wiedzę o Stefanie Wyszyńskim oraz użytkowe formy wypowiedzi: zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, wpis na bloga.
      • Etap III: praca pisemna przedstawiająca aktualność wskazań zawartych w DEKALOGU oraz w ABC Społecznej Krucjaty Miłości, czyli w dekalogu życia wewnętrznego kard. Stefana Wyszyńskiego.

      W konkursie wzięło udział 22 uczniów z klas IV – VIII naszej szkoły. Do II etapu zakwalifikowało się 11 osób, a do III etapu 5 osób. Po sprawdzeniu prac przez komisję okazało się, że zwycięzcą w kategorii klas VII – VIII została nasza uczennica – Zuzanna Mickiewicz z klasy VIII a.

      Dzieci i młodzież do konkursu przygotowywali: Renata Lasek i ks. Arkadiusz Bobola.

       

      Cieszymy się z tak ogromnego sukcesu i serdecznie gratulujemy Zuzannie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie!

      Wszystkim Uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę również składamy podziękowania!

      /ks. A. Bobola/

       

     • Spotkanie z ratownikiem

     •  

       

      22 maja w naszej szkole gościliśmy Pana Macieja Rachwała – ratownika medycznego z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Uczniowie klasy I,II oraz zerówki wzięli udział w szkoleniu, którego głównym celem  było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
      Pan Maciej wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi. Największą  jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne.  Ponadto dzieci utrwaliły sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. W trakcie spotkania ratownik pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca
      i sztucznym oddychaniem. Pan Maciej wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność, jak zachować się w wypadku zakrztuszenia i ukąszenia przez kleszcza, żmiję. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

      Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor Monika Klich w imieniu dzieci i nauczycieli wręczyła podziękowania za przeprowadzone spotkanie.

      Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać.

       

                                                                                                                                            /Faustyna Dąbrowska/

     • TRIATLON

     • Z okazji  100-lecia zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego rok 2024 został ogłoszony Rokiem Polskich Olimpijczyków i Kazimierza Wierzyńskiego. W związku z tym 21 marca odbył się Powiatowy Triathlon – „Laury olimpijskie i poezja” w ramach XIV Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

      • konkurs wiedzy na temat Igrzysk Olimpijskich
      • recytacja dwóch utworów poetyckich związanych ze sportową rywalizacją, w tym wierszy Kazimierza Wierzyńskiego
      • Test Coopera – 12- minutowy bieg

      Każdą szkołę reprezentowały czteroosobowe zespoły mieszane (2+2), łącznie do rywalizacji zgłosiło się 11 drużyn z powiatu mieleckiego. Naszą szkołę reprezentował zespół z klasy VI w składzie: Sara Kusek, Maja Skiba, Kacper Pyź i Natan Kusek. Szkolnym koordynatorem była pani Katarzyna Sikora wspierana w przygotowaniach do testu Coopera przez pana Lesława Jachowicza. Udało się wziąć udział w konkursie pomimo kontuzji Sary, która skręciła nogę i ostatecznie nie wzięła udziału w biegu. Punkty przyznano jej na podstawie średniej czasu uzyskanego przez pozostałych zawodników. Nasza drużyna zajęła 4. miejsce, tracąc tylko 0,7 pkt  do brązowego medalu i zaprezentowała się naprawdę wspaniale, biorąc też pod uwagę, że większość szkół reprezentowali uczniowie z VII i VIII klas.

      Klasyfikacja końcowa:

      1. SP 3 Mielec
      2. SP Przecław
      3. SP Tuszyma                                                                                                                                                                                                                                                       /Katarzyna Sikora/
     • Podsumowanie Gminnych Konkursów

     • Miesiąc maj obfitował w wiele ważnych dla społeczności gminnej wydarzeń. W związku z tym prowadzone były różne konkursy, w których brali udział uczniowie naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych konkursów.

      1. Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II "Z Duchem Twoim" organizowany przez Szkołę Podsatwową w Czajkowej:

      NAGRODA: Zuzanna Mickiewicz, Patryk Łanucha - klasa VIII a

      2. Konkurs plastyczny "Święty Jan Paweł II - przyjaciel dzieci" organizowany przez Szkołę Podsatwową w Czajkowej:

      NAGRODA: Weronika Kmiecik, Zuzanna Sikora - klasa III

      3. Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej i Papieskiej ph. „Totus tuus – Maryjo, cały Twój” organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym:

      kategoria klas IV - VI: 

      NAGRODA: Zuzanna Pietryk - klasa V

      WYRÓŻNIENIE: Magdalena Bukowska - klasy V

      kategoria klas VII - VIII:

      WYRÓŻNIENIE: Jagoda Nowak - klasa VII a

      4. Turniej Wiedzy o generale W. E. Sikorskim organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym oraz Szkołę Podstawową im. gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym:

      WYRÓŻNIENIE: Patryk Gałka - VIII b, Jakub Pluta - VIII a

      5. XVII edycja konkursu „Najpiękniejsza Ilustracja Książkowa” organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym:

      kategoria I - przedszkola i klasy 0:

      NAGRODY: Jagoda Chłopek, Wojciech Kasza, Gabriela Skrzypek, Liliana Domagała, Laura Urbańska - przedszkole w Ławnicy, Karol Hyjek, Natalia Hill, Zuzanna Kasprzak - zerówka

      kategoria II - klasy I - III

      NAGRODY: Piotr Kopeć, Kornelia Przygoda - klasa I, Hanna Występek, Wojciech Ślusarczyk - klasa II, Dorota Gawryś, Karol Obara, Bartosz Sowa - klasa III

      6. II edycja konkursu „Lapbook – moja ulubiona książka” organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym:

      NAGRODY: Zuzanna Łukasik - klasa IV, Zuzanna Pietryka, Milena Salamaga - klasa V, Sandra Piekarska, Karolina Przygoda - klasa VII b, Wiktoria Myjak - klasa VIII a

       

      SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! :)

       

      Kilka zdjęć dzięki uprzejmości GBP i ZSP w Tuszowie Narodowym. :)


       

     • Wycieczka do Zamościa

     • 21 maja klasy IV i VII B pod opieką pani Grażyny Król, pani Anety Dudek i pani Katarzyny Nowak udały się na wycieczkę do Zamościa. Wyruszyliśmy wcześnie rano i po 3 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w Szczebrzeszynie, gdzie mieliśmy się spotkać z naszym przewodnikiem. Pan Janek Lawenda opowiedział nam o historii i pochodzeniu nazwy miasta oraz o sławnym chrząszczu, który brzmi w trzcinie. Zobaczylismy też wnętrza żydowskiej synagogi z XVII wieku oraz prawosławnej cerkwii Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy z XVI wieku. Poznaliśmy wiele ciekawostek o innych religiach i świątyniach innych wyznań. Następnym punktem programu było miasto Zamość. W tym pięknym mieście pan Janek opowiedział nam jak powstało i kto je założył. Zobaczylismy pomnik założyciela kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego oraz budynek Akademii Zamojskiej. Kolejno przeszliśmy do murów miasta, w których przeszliśmy podziemną trasą przez tzw. nadszaniec i kazamaty aż do Bastionu VII. Weszliśmy również na punkt widokowy na murach, z którego podziwialismy miasto oraz mogliśmy obejrzeć stare armaty. Póżniej udalismy się na przepiękny zamojski rynek, gdzie pan Janek opowiedział nam o ratuszu i kolorowych ormiańskich kamieniczkach. Wszyscy mieli także chwilę na zakupienie pamiątek z Zamościa. Zobaczyliśmy też Rynek Solny. Następnie udaliśmy się na obiad w barze "Asia". Po obiedzie przejechaliśmy autokarem do zamojskiego ZOO. Wśród zadbanej zieleni mogliśmy zobaczyć bardzo wiele gatunków zwierząt oraz egzotycznych ptaków i pająków. Największą sympatią cieszyły się kapibary. Na terenie ogrodu zoologicznego mogliśmy tez odpocząć w cieniu drzew, zjeść pyszne lody i zakupić pamiątki. W podróż powrotną udaliśmy się o 17.30. To była bardzo ciekawa wycieczka,cieszymy się, że dopisała nam pogoda i zostaną z nami piękne wspomnienia. /opr. G. Król/

     • Wycieczka do Warszawy

     •      Dnia 20 maja 2024 roku uczniowie klasy 8 A naszej szkoły pod opieką pani Natalii Krawiec, pani Barbary Jabłońskiej, pani Agnieszki Uzar, pani Katarzyny Mróz i  pana Tomasza Kasprzaka wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich i uczniami Szkoły Podstawowej w Czajkowej udali się na międzyszkolną wycieczkę do Warszawy.

      Zwiedzanie rozpoczęliśmy w samym sercu stolicy na Starym Mieście, najstarszym i jednym z najbardziej urokliwych miejsc Warszawy, gdzie pani przewodnik przybliżyła nam historię tego miasta od jego początków, poprzez tragiczne losy w czasie II Wojny Światowej, po dzień dzisiejszy.  

      Zatrzymaliśmy się na Placu Zamkowym, najbardziej emblematycznym placu Warszawy, przy Zamku Królewskim, którego odbudowę po wojnie sfinansowano w większości ze zbiórek społecznych w Polsce i Polonii na całym świecie. Spod Kolumny Zygmunta starymi uliczkami ruszyliśmy pod Bazylikę Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, na Rynek Starego Miasta pod Pomnik Warszawskiej Syrenki, przeszliśmy na mury miejskie i Barbakan.

      Nie mogło oczywiście zabraknąć spaceru po Krakowskim Przedmieściu – jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic Warszawy, której nazwa pochodzi od Krakowa, do którego prowadził Trakt Królewski z Pałacem Prezydenckim – monumentalnym gmachem i największym pałacem w Warszawie. Przeszliśmy Nowym Światem, ulicą uważaną za jedną z najbardziej eleganckich części miasta na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – centralny plac stolicy, na którym odbywają się państwowe uroczystości patriotyczne, dalej pod Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce symbol pod arkadami nieistniejącego Pałacu Saskiego dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny.

      Była to dla nas niesamowita lekcja historii.

      Kolejną atrakcją był taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, gdzie z 30 piętra, 114 metrów nad ziemią, uczniowie mogli podziwiać imponującą panoramę naszej stolicy.

      Ważnym punktem wycieczki było Centrum Nauki Kopernik. Przez ponad 2 godziny uczniowie mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach oraz porozmawiać z atrakcją Centrum jaką niewątpliwie są Androidka Ameca, robot humanoidalny oraz sam AI Mikołaj Kopernik. Niektórzy przekonali się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda.

      Ostatnim punktem wycieczki był przejazd metrem na Stadion PGE Narodowy – jeden z symboli Warszawy, miejsce najlepszych wydarzeń sportowych, rozrywkowych i biznesowych w Polsce. Uczniowie zwiedzili cały stadion, weszli do szatni naszej kadry narodowej i dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących przygotowania piłkarzy do meczu.

      Niestety, wszystko co fajne, szybko się kończy. W późnych godzinach wieczornych zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dotarliśmy do Malinia. Był to dla nas dzień intensywnego zwiedzania i poznawania historii stolicy, ale też wspaniały czas integracji i wzmacniania relacji między uczniami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

       

                                                                                                                             /Natalia Krawiec/

     • Egzamin ósmoklasisty

     • 14 maja uczniowie klasy VIII a i VIII b, jak wszyscy rówieśnicy z całej Polski, rozpoczęli pisanie swoich pierwszych egzaminów. Przez trzy dni będą zmagać się z zadaniami z arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

      Wszystkim naszym Wspaniałym Uczniom życzymy powodzenia!!! :) :) :)

     • Zerówka i przedszkolaki - teatrzyk "Frajda"

     • 14 maja mieliśmy przyjemność uczestniczenia w przedstawieniu teatralnym w WDKiR w Grochowem. Spektakl wyreżyserowała p. Grażyna Świerczyńska, wieloletni instruktor ośrodka przy współpracy p.Jacka Rzeźnika, a grą aktorską zachwycili uczniowie szkół podstawowych z Malinia i Tuszowa Narodowego, aktorzy teatru "Frajda". Tytuł sztuki to "Złoty promyczek". Wartościowe i ponadczasowe treści oraz wspaniała gra aktorska zachwyciła wszystkich. Widownia z zapartym tchem sledziła losy rozkapryszonej księżniczki, znudzonej życiem w dostatku, która w zamian za fałszywe obietnice, oddała słoneczny blask. 

      /Renata Drzymała/

     • Wycieczka uczniów klasy I

     • 8 maja uczniowie klasy I wraz z Paniami: Marią Jamróz, Anną Jachowicz i Pauliną Ciejką udali się na wiosenną wycieczkę. Pierwszym punktem na trasie wyjazdu było Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie, gdzie uczestniczy wyjazdu mieli okazję poznać bliżej historię i znaczenie tego miejsca dla lokalnej społeczności oraz wiernych. Po oprowadzeniu przez przewodnika wszyscy wspólnie pomodlili się i wyruszyli w dalszą drogę. Następnie dzieci dotarły do Osady Słowiańskiej w Stobiernej, w której poznały bliżej życie codzienne oraz kulturę Słowian sprzed 1000 lat. Uczniowie wzięli udział w warsztatach garncarskich, podczas których uczyli się podstaw rzemiosła oraz w warsztatach zdobienia i malowania tarcz. Po warsztatach nadszedł czas na pyszny obiad i nabranie sił kolejną atrakcję – zwiedzanie Parku Owadów/Pajęczaków.

      Po radosnych harcach wszyscy radośni i pełni wrażeń wrócili do domu.

      /M. Jamróz/

     • Srebrny medal Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców

     • W dniu 8 maja 2024 roku w Przemyślu odbył się finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. Po pięknej walce chłopcy naszej szkoły wywalczyli WICEMISTRZOSTWO PODKARPACIA, zdobywając pamiątkowe medale i puchar. Nasi „ srebrni” pokonali SP Brzozów, SP Błażowa oraz ulegli faworyzowanym kolegom z SP 14 Przemyśl.

      Szkołę reprezentowali: Kamuda Artur, Piskor Dawid, Gałka Patryk, Obara Maksymilian, Maziarz Maciej, Skiba Szymon klasa VIII a, Hyjek Krzysztof, Łukasik Szymon klasa VII a, Kołek Oliwier, Wilk Mikołaj, Rzeźnik Krystian Kasprzak Przemysław klasa VII b.

      Mega gratulacje  za sportowy sukces i godne reprezentowanie naszej szkoły w zawodach wojewódzkich!!!

      / Lesław Jachowicz/

     • Dwa mistrzostwa powiatu w lekkiejatletyce jednego dnia

     • Świetny start zanotowali nasi lekkoatleci. W dniu 7 maja odbyły się finały powiatowe w lidze lekkoatletycznej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej klas VII – VIII. Po złoty medal, mistrzostwo powiatu mieleckiego i awans do finału wojewódzkiego sięgnęli czwarty raz z rzędu uczniowie naszej szkoły.

      Skład zespołu: Kamuda Artur, Gałka Patryk, Maziarz Maciej, Obara Maksymilian, Piskor Dawid klasa VIII b, Skiba Szymon, Ciemięga Igor klasa VIII a, Hyjek Krzysztof, Łukasik Szymon, Sasor Bartosz klasa VII a, Kasprzak Przemysław, Wilk Mikołaj, Rzeźnik Krystian, Kołek Oliwier klasa VII b.

      Natomiast w ramach Igrzysk Dzieci klas III – IV, złoty medal, mistrzostwo powiatu mieleckiego  oraz awans do finału wojewódzkiego wywalczyli również nasi chłopcy. Dziewczęta zajęły VIII lokatę.

      Skład zespołu chłopców: Jan Marek, Obara Karol klasa III, Pleban Marcin, Wlaź Kacper, Faraś Kacper, Gąska Ignacy, Mieszkowicz Kamil klasa IV.

      Skład zespołu dziewcząt: Obara Emilia, Zalot Gabriela klasa III, Rodzeń Agnieszka, Markulis Julia, Łukasik Zuzanna klasa IV.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

      / Lesław Jachowicz/

     • ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

     • 30 kwietnia odbyła się akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Uczniowie klasy VIIa pod kierunkiem pań: Małgorzaty Maziarz i Katarzyny Sikory przypomnieli to wydarzenie historyczne. W montażu słowno - muzycznym nawiązali do nowatorskich rozwiązań zaproponowanych w konstytucji oraz ważnej roli ustawy z 1791 roku, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały piosenki, biało-czerwona dekoracja, a także odświętnie ubrani uczniowie klas 0-VIII. Wszystkim najbardziej podobał się taniec przygotowany przez siódmoklasistów do pieśni pt. "Polonez Trzeciego Maja". Na scenie wystąpili: Oliwia Słaby, Milena Sasor, Jagoda Nowak, Monika Krępa, Julia Jasińska, Krzysztof Hyjek, Jakub Sowa, Szymon Łukasik, Tomasz Głód, Jan Ziobroń i Igor Kamuda.

      /Katarzyna Sikora/

     • Zerówka - Dzień Ziemi.

     • Przypadający w kwietniu Dzień Ziemi w oddziale przedszkolnym uhonorowaliśmy na wiele sposobów. Przeprowadziliśmy szereg zajęć, pokazujących w jaki sposób dbać o nasza planetę, aby życie na niej było wygodne, dostatnie i korzystne nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń. Założyliśmy własne, klasowe hodowle roślin, wzięliśmy udział w akcji "sprzątanie świata" i jako uwieńczenie działań dydaktycznych nawiązaliśmy współpracę z klasą VI. Starsi koledzy pod kierunkiem wychowawczyni, pani Anny Leśniak wykonali na lekcji techniki z kartonowych rolek po papierze toaletowym bajeczne pojemniki, tuby na kredki dla wszystkich dzieci z "zerówki". Akcja była zarówno lekcją o recyklingu jak i o relacjach. Wszystkim sprawiła wiele radości. Szóstoklasiści z zaangażowaniem i starannością wykonali prace. Dziękujemy pani Ani i jej wychowankom za kreatywność i otwartość.

      /Renata Drzymała/

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Maliniu,
    • Malinie 220
     39-331 Chorzelów
     Poland
    • Szkoła Podstawowa w Maliniu: (17) 774 32 20
    • Publiczne Przedszkole w Ławnicy: (17) 747 90 10
    • Email wewnętrzny dla pracowników szkoły i na potrzeby organizowanych konkursów:

     zsmalinie@interia.eu
  • Galeria zdjęć

    brak danych